MY MENU

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หัวข้อ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี รอบแรก Point System for Recruitment of Foreign Workers ครั้งที่ 5 (งานเกษตร/ปศุสัตว์,งานก่อสร้าง)
ผู้เขียน
ผู้ดูแลระบบ
วันที่สร้าง
08/08/2018
เนื้อหา

สวัสดี ทุกท่าน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี รอบแรก Point System for Recruitment of Foreign Workers  ครั้งที่ 5 (งานเกษตร/ปศุสัตว์,งานก่อสร้าง)

 

1.ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกในรอบแรกนี้ จะต้องเข้ารับการทดสอบทักษะเพื่อพิจารณาในการคัดเลือกเป็นผู้สอบผ่านซึ่งจะสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทดสอบและสถานที่ทดสอบทักษะได้จากประกาศของกรมจัดหางาน ฝ่ายพิจารณาการจัดส่งตามระบบการอนุญาตการจ้างงานอีพีเอสได้ (www.doe.go.th/overseas)

2. ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นเอกสารประสบการณ์เพื่อรับการพิจารณาคะแนนเพิ่มได้ระหว่างวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ~ วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะต้องตรวจสอบแบบฟอร์มสมัครรับการประเมินประสบการณ์หรือรายละเอียดการพิจารณาคะแนนวันเวลาสถานที่ยื่นจากประกาศของกรมจัดหางาน ฝ่ายพิจารณาการจัดส่งตามระบบการอนุญาตการจ้างงานอีพีเอสเท่านั้น (www.doe.go.th/overseas)

3. ผู้ที่ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี จะต้องเข้ารับการทดสอบทักษะระหว่างวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ~ 29 สิงหาคม 2561 ,ประกาศวันเวลาและสถานที่ทดสอบทักษะจะประกาศแจ้งในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากประกาศของกรมจัดหางาน ฝ่ายพิจารณาการจัดส่งตามระบบการอนุญาตการจ้างงานอีพีเอสเท่านั้น (www.doe.go.th/overseas)

 

*** การสอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ทำให้มีคุณสมบัติสามารถสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS แต่ไม่ได้รับรองว่าจะได้งานทำในสาธารณรัฐเกาหลีทุกคน     ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนายจ้างเป็นผู้คัดเลือก ***

รายชื่อผู้สอบผ่านรอบแรกเพื่อเข้ารับการทดสอบทักษะสามารถตรวจสอบได้จากไฟล์รายชื่อที่ได้แนบมาด้วยนี้  

ขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์

 


แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์