MY MENU

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เนื้อหา

สวัสดีทุกท่าน ประกาศแจ้งรายชื่อ, วัน, เวลาและสถานที่ทดสอบทักษะ ครั้งที่ 5

(EPS-TOPIK  Point Recruitment System)

 

ข้อควรปฎิบัติในการเข้าทดสอบทักษะมีดังนี้

1. ผู้เข้าสอบไม่สามารถเปลี่ยนวัน, เวลาและสถานที่ทดสอบได้จากประกาศที่กำหนด

2. ผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตเข้าสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด

   (ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้รับการทดสอบตามวันเวลาที่กำหนด)

3. ผู้ที่ไม่ได้นำบัตรประจำตัวประชาชน(หนังสือเดินทาง) หรือบัตรสมัครสอบมาเพื่อยืนยันความถูกต้องได้ จะไม่อนุญาตรับการทดสอบทักษะ

4. รอบการทดสอบทักษะมีดังนี้

    รอบ1 (08.30น. จะต้องมาก่อนเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง)

    รอบ2 (12.30น. จะต้องมาก่อนเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง)

 

5. สถานที่ทดสอบทักษะ

1) ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

ลิงค์แผนที่ Google Map : https://goo.gl/maps/QnxvG5sgWrA2

2) ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี : สถาบันพลศึกษา อุดรธานี

ลิงค์แผนที่ Google Map :  https://goo.gl/maps/QeopvYzWBxT2

 

 

สามารถตรวจสอบรายละเอียดรายชื่อ,วันเวลา,สถานที่,แผนที่ศูนย์สอบและหัวข้อการสอบทักษะได้จากไฟล์ที่ได้แนบมาด้วยนี้  ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

 

 


 

 


แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์