MY MENU

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หัวข้อ
ประกาศแจ้งรายชื่อ, วัน, เวลาและสถานที่ทดสอบทักษะ ครั้งที่ 8 /2563 (EPS-TOPIK Point Recruitment System)
ผู้เขียน
ผู้ดูแลระบบ
วันที่สร้าง
06/01/2020
เนื้อหา

สวัสดีทุกท่าน ประกาศแจ้งรายชื่อวันเวลาและสถานที่ทดสอบทักษะ ครั้งที่ 8 /2563

(EPS-TOPIK  Point Recruitment System)

 

ข้อควรปฎิบัติในการเข้าทดสอบมีดังนี้

1. ผู้เข้าสอบไม่สามารถเปลี่ยนวันเวลาและสถานที่ทดสอบได้จากที่ได้กำหนดตามประกาศ

2. ผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตเข้าสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด

   (ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้รับการทดสอบตามวันเวลาที่กำหนด)

3. ผู้ที่ไม่ได้นำบัตรประจำตัวประชาชน(หนังสือเดินทาง) หรือบัตรสมัครสอบมาเพื่อยืนยันความถูกต้องได้ จะไม่อนุญาตรับการทดสอบทักษะ

4. ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นเอกสารประสบการณ์เพื่อรับการพิจารณาคะแนนเพิ่มได้ในวันสอบคือวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ~ วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ซึ่งจะต้องตรวจสอบแบบฟอร์มสมัครรับการประเมินประสบการณ์หรือรายละเอียดการพิจารณาคะแนนวันเวลาสถานที่ยื่นจากประกาศของกรมจัดหางาน ฝ่ายพิจารณาการจัดส่งตามระบบการอนุญาตการจ้างงานอีพีเอสเท่านั้น (www.doe.go.th/overseas)

 

5. รอบการทดสอบทักษะมีดังนี้

    วันสอบเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 – 12 มกราคม 2563 (2 วัน)

    รอบ 1 (เข้าเตรียมความพร้อม 07.30น. เริ่มสอบเวลา 08.30น.)

    รอบ 2 (เข้าเตรียมความพร้อม 11.30น. เริ่มสอบเวลา 12.30น.)

6. แผนที่ศูนย์ทดสอบทักษะ 

   6.1 ศูนย์ทดสอบทักษะกรุงเทพมหานคร 

      สถานที่สอบทักษะ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  สมุทรปราการ

     ลิงค์แผนที่ Google Map : https://goo.gl/maps/5G7MMRuEFYm

   

สามารถตรวจสอบรายละเอียดรายชื่อ,วันเวลา,สถานที่,หัวข้อการทดสอบทักษะได้จากไฟล์ที่ได้แนบมาด้วยนี้ 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 


แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์