MY MENU

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หัวข้อ
วิธียื่นขอรับเงินขอรับเงินประกันและเงินค่าตั๋วเครื่องบิน
ผู้เขียน
관리자
วันที่สร้าง
17/10/2023
สิ่งที่แนบมา1
ดู
1101
เนื้อหา
วิธียื่นขอรับเงินขอรับเงินประกันและเงินค่าตั๋วเครื่องบิน
เอกสาร
1. แบบฟอร์มยื่นขอเงินประกัน
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (และสำเนาบัตรต่างด้าว ถ้ามี)
*กรณีเปลี่ยนหนังสือเดินทาง สามารถใช้เล่มใหม่ได้
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารในไทย (จะต้องเป็นของผู้ที่ยื่นเรื่องขอรับเงินเท่านั้น)
**เอกสารสำเนาต่าง ๆ เซ็นสำเนาถูกต้อง และเซ็นชื่อให้เรียบร้อย
สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ และดูวิธีการกรอกเอกสารได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
วิธีการติดต่อขอรับเงินคืน
1. ยื่นส่งเอกสารออนไลน์ (รวดเร็วและสะดวกที่สุด)
*หลังจากกรอกเอกสารเสร็จ สแกนไฟล์หรือถ่ายรูปเอกสารให้เห็นชัดเจนทุกแผ่น แล้วแนบไฟล์ตามลิงก์ด้านล่าง
ลิงก์สำหรับยื่นเอกสารออนไลน์ : https://forms.gle/DSpo63sy1bvpsNsb9
2. สำนักแรงงานจังหวัด (ทุกจังหวัด)
3. ยื่นแบบคำร้องด้วยตนเองที่สำนักงาน HRD KOREA
หรือส่งทางไปรษณีย์มาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่อยู่ส่งเอกสาร : HRD KOREA ชั้น 12 ตึกสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
*กรณีพำนักหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ สามารถให้ตัวแทนยื่นเอกสารแทนได้ โดยที่เอกสาร หนังสือเดินทาง และสมุดบัญชีจะต้องตรงกับชื่อคนงาน
ปล.ช่องทางที่สามารถได้รับเงินอย่างรวดเร็วที่สุด คือ ยื่นเอกสารโดยตรงผ่านทาง HRD KOREA (ทั้งช่องทางออนไลน์และยื่นด้วยตนเอง)

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์